Chủ đầu tư bất động sản cần chứng minh tài chính như thế nào?

Theo quy định, các doanh nghiệp muốn đầu tư xây dựng, kinh doanh lĩnh vực bất động sản đểu phải chứng minh năng lực tài chính, để đảm bảo khả năng thực hiện dự án và thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ đầu tư bất động sản cần phải chứng minh năng lực tài chính như thế nào?
Chủ đầu tư bất động sản cần phải chứng minh năng lực tài chính như thế nào?

Nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) thực hiện đúng thủ tục, trình tự xác nhận vốn kinh doanh bất động sản. Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13/2008/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung cần thiết của Nghị định 153/2007/NĐ-CP như sau:

  • 6 tỷ đồng là số vốn pháp định tối thiểu để các các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản đúng theo quy định pháp luật. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động muốn kinh doanh BĐS phải chứng minh số vốn pháp định trên thông qua văn bản kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp, được ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất.
  • Những doanh nghiệp thành lập mới, nếu góp vốn bằng tiền mặt phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản, để được cấp giấy phép kinh doanh phải có chứng thư định giá tài sản đưa vào góp vốn, thông qua tổ chức có chức năng định giá hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Đồng thời thông tư cũng quy định, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải duy trì vốn không được thấp hơn số vốn pháp định (tối thiểu 6 tỷ). Quy định này được áp dụng cho cả những doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh BĐS trước ngày Nghị định 153 có hiệu lực.

Chủ đầu tư bất động sản cần phải chứng minh năng lực tài chính như thế nào?
Dự án bất động sản cần có chứng minh tài chính trước khi triển khai xây dựng 

Điểm đáng chú ý, các doanh nghiệp khi thực hiện dự án khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại, hạ tầng khu công nghiệp… phải chứng minh được mức vốn đầu tư thuộc sở hữu của doanh nghiệp có thể đáp ứng tổng mức đầu tư dự án.

Ví dụ: Hiện tại chủ đầu tư Hưng Lộc Phát đang triển khai xây dựng dự án căn hộ Blue Star tại Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.000 tỷ. Lúc này, theo quy định của pháp luật (Thông tư 13/2008/TT-BXD và Nghị định Nghị định 153/2007/NĐ-CP) để Công ty Hưng Lộc Phát được chấp thuận xây dựng dự án Blue Star Quận 7, thì số vốn thuộc sở hữu của chính doanh nghiệp phải lớn hơn 10.000 tỷ. Đồng thời, công ty Hưng Lộc Phát phải đảm bảo số vốn pháp định tối thiểu 6 tỷ đồng, khi đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật.

Tất cả việc chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư bất động sản đều được thực hiện thông qua trình tự, thủ tục giống như đối với các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh bất động sản.